Wat is BlaQ

BlaQ is een internationaal opererende barter- en marketingorganisatie met een eigen “munt”, de blaQ. En organiseert een complementaire markt voor aangesloten lokale ondernemers. De blaQ is geen vervanger van de euro, maar additionele “munt” die lokale ondernemers is staat stelt nieuwe markten aan te spreken, de liquiditeit in euro’s beschikbaar te houden, en om kosteloze kredieten aan te gaan in blaQ.

Telefoon

+31 6 38 40 99 22

Adres

Middellaan 380
4811VM Breda
Nederland